Etikett: mötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll januari

Nu finns styrelsemötesprotokollet från januari på hemsidan, med protokoll från trädgruppens möte som bilaga.

Styrelsemötesprotokoll november

Nu finns styrelsemötesprotokollet från novembers möte tillgängligt på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll oktober

Nu finns styrelsemötesprotokollet från mötet i oktober med längombuden på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll juni

Nu finns det ett nytt styrelsemötesprotokoll upplagt för juni.

Styrelsemötesprotokoll 2019-05-08

Styrelsemötesprotokoll 2019-05-08

Nu finns styrelsemötesprotokoll från 2019-05-08 på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll

Nu finns protokoll upplagda från styrelsemötena 6 mars, 28 mars och extrainsatt möte om lekplatsrenoveringen 19 mars.

Styrelsemötesprotokoll februari

Styrelsemötesprotokoll februari

Nu finns styrelsemötesprotokollet för februari på hemsidan, med tillhörande bilaga trädvårdsplan 2019.

Styrelsemötesprotokoll januari

Styrelsemötesprotokoll januari

Nu finns styrelsemötesprotokollet för januari på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll december

Styrelsemötesprotokoll december

Nu finns styrelsemötesprotokollet för december på hemsidan.

Nytt styrelsemötesprotokoll

Nytt styrelsemötesprotokoll

Nu finns styrelsemötesprotokoll från november här: Fjällhöjden-styrelsemötesprotokoll-2018-11-15.pdf