Flytta bilen en stund

Vi har fått bekräftat att parkeringsplatserna kommer att plogas grundligt framåt kvällen. För bästa möjliga resultat är det bra om så många som möjligt flyttar sina bilar tills entreprenören har jobbat klart. Styrelsen

Uppdatering snöröjningen

Under onsdagen kommer entreprenören tillbaka för att bland annat ploga parkeringsplatserna i vårt område. Flytta gärna bilen från parkeringen tills jobbet är gjort. Styrelsen

Snöröjningen

Tyvärr har vi fortfarande ingen ny information från entreprenören vad gäller snöröjningsarbetet. Vi utgår från att de arbetar så snabbt som möjligt och kommer till oss så snart de kan. Som framgår av protokoll från 2022 valde vi att prova en ny entreprenör också för 

Vinterunderhåll

Vi påminner om att trappor och gångvägar i vårt område hjälps vi alla åt att skotta och sanda. Vår entreprenör plogar de stora vägarna och parkeringsplatserna.

Vinterunderhåll

Skulle du ha synpunkter på vinterunderhållet som utförs i vårt område kontakta då antingen Elina Kramer (TK) eller någon i styrelsen, inte entreprenören direkt. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan under Information om föreningen > Funktionärer. Vänlig hälsning Styrelsen