Information från SRV

Information från SRV

SRV meddelar att om man sätter en stor sopsäck i sin soptunna, så måste den stoppas ner innanför kanterna inför tömning och inte vara uppvikt. Annars riskerar armen på sopbilen att fastna i den och soporna att falla utanför. Meddela gärna era grannar om detta 

Soptunnan – kom ihåg!

Soptunnan – kom ihåg!

När du ställer ut soptunnan för SRV att tömma är det viktigt att du tänker på följande: Ställ kärlet så att det står minst 1 meter från garaget, gatuskylten, häcken, sandlådan eller liknande. Det ska vara minst 50 cm mellan tunnorna. Det händer regelbundet att