Trädgruppen

Årsmötet 2016 yrkade på att styrelsen skulle inrätta en arbetsgrupp som långsiktigt skulle inventera föreningens träd och upprätta en plan för dessa.

Trädgruppen tillsätts av styrelsen inför varje verksamhetsår.

Trädgruppens uppdrag omfattar följande:

  • Inventera träden inom förenings område med hjälp av professionell arborist
  • Säkerställa att inga träd utgör en fara för medlemmar eller byggnader
  • Bereda beslutsunderlag till styrelsen för träd som behöver beskäras eller tas ned
  • Upprätta en återplanterings- och bevarandeplan för önskad återväxt
  • Ta in offerter från arborist
  • Verkställa styrelsens beslut om beskärning eller nedtagning genom att anlita arborist
  • Vara kontaktpunkt för föreningens medlemmar som har synpunkter på träd

Trädgruppen fattar själv inga beslut om att plantera, beskära eller ta ned träd utan beslut tas av styrelsen eller årsmöte.