Trädgårdsgruppen

Vad gör trädgårdsgruppen?

Diskuterar regelbundet hur föreningens gröna områden bäst kan underhållas och fräschas upp.

Diskuterar nyplanteringar: vilka växter är lämpliga, har vi råd med, önskar vi?

Exempel:

  • Ska vi ha flera bärbuskar? Var ska de planteras och vilka sorter vill vi ha?
  • Ska vi ha flera fruktträd? Var ska de planteras och vilka sorter vill vi ha?
  • Vilka träd är lämpliga att plantera nu efter att vi tagit ner en hel del träd? Hänsyn som lämplig plats och art för platsen (höjd, växtsätt osv), är det lätt att hantera bevattning på platsen (annars dör trädet fort!), vilken sorts träd vill boende i just detta området se?

Återuppliva nedre komposten (vid länga Ä)

Från början hade vi detta som ett starkt önske från trädgårdsgruppens sida. Tidsbrist har tyvärr gjort att arbetet har stannat av helt just nu. – Frågor att jobba med framöver:

  • Vill medlemmerna att det ska finnas en kompost i vårt område?
  • Finns engagemang bland medlemmerna att hjälpa till att utforma och underhålla den?
  • Förslag till hur vi ska återuppliva och hålla komposten vid liv?

Underhåll av bärbuskarna vid fotbollsplan och annan växtlighet i mån av tid.

Gruppen behöver flera engagerade trädgårdsentusiaster. Hör gärna av dig via kontaktformulär här på hemsidan ifall du vill vara med och utforma Fjällhöjdens trädgårdsytor eller har synpunkter och önskemål!