Etikett: trädvård

Efterarbete trädvård

Efterarbete trädvård

Om ungefär två veckor kommer trädstammar och grenar som togs ner i samband med trädvårdsarbetet idag att fraktas bort med fyrhjuling och lastbil. Resterna efter den stora rönnen i pulkabacken/vid nedre lekplatsen kommer då dras över nedre lekplatsen till parkeringen framför tvättstugan. Vissa parkeringsplatser kommer 

Järna trädvård utför arbete

Järna trädvård utför arbete

Den 17 juni kommer Järna Trädvård att utföra trädvårdsarbete i vårt område. Den stora eken vid fotbollsplanen ska beskäras och snyggas till. Den flerstammiga rönnen i ”pulkabacken” är angripen av röta i roten och kommer därför tas bort. En tall vid länga V ska få 

Järna Trädvård utför arbete

Järna Trädvård utför arbete

Den 25 och 26 april kommer Järna Trädvård igen att utföra trädvårdsarbete i vårt område. Denna gången kommer de jobba bakom länga Y, intill fotbollsplan och i slänten bakom länga P.

Höstens trädvård

Höstens trädvård

Den 28 september kommer Arlanda Stubbfräsning AB att fräsa bort stubben i pulkabackan bakom länga Ä. Den 20 september utförde Järna Trädvård AB trädvård i vår förening. De gjorde en så kallad kronreducering av bl.a. de största bokträden i vårt område. Arbetet är ett ytterligare 

Uppdaterad information om trädvård

Trädgruppen har arbetat under vintern och våren med att gå igenom områdets grönområden och särskilt trädbeståndet. Flertalet genomgångar och besiktningar har gjorts, både internt (trädgruppen) och med stöd från arboristfirmor. Särskilt arboristen från Järna Trädvård har varit till stor hjälp för oss och vi har