Recent Posts

Mer info om räddningstjänstens övning

Vi har fått följande information från kommunen om räddningstjänstens övning i Balingsnäs: Södertörns brandförsvarsförening kommer ha övning under veckorna 40-43 i kommunens tomställda lokaler förskolan Fjällbackarna i Balingsnäs. Det handlar om en övning gällande Pågående dödligt våld i skola/förskola. Det kommer inte vara en storskalig 

Räddningstjänsten övar i Balingsnäs

Räddningstjänsten kommer att öva i de gamla förskolelokalerna nedanför länga Ö under de närmaste månaderna. Dessa står nu tomma sedan den nya förskolan på Mörtsjövägen har öppnat.

Besiktning av garage 6 – 7 oktober

På det senaste årsmötet beslutades det att vi skulle besiktiga våra garage.

Torsdag 6/10 – fredag 7/10 kommer vi att ta in en konsult som genomför en besiktning av föreningens samtliga garage för att bedöma återstående livslängd och reparationsbehov.

För att konsulten ska kunna göra ett bra jobb så att föreningen får ut så mycket som möjligt av besiktningen behöver vi flytta ut våra bilar mellan kl 9 – 15 dessa dagar. Försök t.ex. ta bilen till jobbet.

Även andra saker som förvaras i garagen som t.ex. vinterdäck behöver flyttas ut. Särskilt viktigt är att konsulten kommer åt alla väggar.

Mvh,
Styrelsen

Nya skottkärror

Styrelsen har köpt in fyra nya skottkärror med punkteringsfria däck, två till varje förråd. Just däcken har varit en svag punkt på de befintliga skottkärrorna. I år blev det svårt att få tag på enbart hjul med punkteringsfria däck, så vi fick tänka om.

Gatubelysningen lagad

Nu är skymningsreläet till gatubelysningen utbytt til ett astrour som tänder och släcker lamporna med hjälp av sin inbyggda kalender som håller koll på när solen går upp och ner. Det gamla reläet sitter kvar men är inte inkopplat.

Dyrare fjärrvärme

Med anledning av den pågående energikrisen kommer sannolikt också priset på fjärrvärme höjas framöver. Eftersom fjärrvärme och varmvatten ingår i kvartalsavgiften och därmed betalas med medlemmarnas gemensamma pengar, vill vi uppmana alla att reflektera över sin värme- och varmvattenförbrukning. Förhoppningsvis gör detta att vi inte behöver höja medlemsavgiften lika mycket framöver.
Några enkla knep för att bidra till lägre totalförbrukning av varmvatten och fjärrvärme, kan vara att dra ner lite på värmen i elementen istället för att öppna ett fönster när det t ex känns för varmt inomhus, duscha lite kortare eller mer sällan, spola om möjligt med kallvatten istället för varmvatten i köket och badrummet och liknande.

Du kan läsa mer om prisutvecklingsprognoser och sparmöjligheter här:

https://www.svd.se/a/7dbO7v/fjarrvarmen-blir-dyrare-nasta-ar-for-miljoner-hushall

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/sa-sparar-du-pa-elen-och-andrar-dina-vanor

Styrelsemötesprotokoll september

Nu finns styrelsemötesprotokollet från september på hemsidan.

Fjärrvärmeavbrott 5/9 12:30-15:30

Södertörns Fjärrvärme meddelar att de kommer behöva stänga av fjärrvärmen till våra hus måndag 5/9 p g a arbete på en fjärrvärmeledning i vår närhet. Tappkallvattnet berörs inte vilket medför att det kommer kallvatten i varmvattenkranarna. Vid frågor kontakta driftavdelningen hos SFAB på tel: 08-534 

Gatubelysningen

Skymningsreläet till belysningen är trasigt och behöver bytas. Just nu lyser lyktorna dygnet runt men kommer fungera som normalt igen i slutet av denna eller början av nästa vecka.

Mvh

Styrelsen

Gatubelysningen

Igår kväll blev det väldigt mörkt i vårt område och det visade sig tyvärr att belysningen i alla längor hade slutat att fungera. TK kontaktar elfirma under dagen för åtgärd. Mvh Styrelsen