Recent Posts

Trädvård i området v 12–14

Trädvård i området v 12–14

Eftersom Järna Trädvård hade tid direkt då vi kontaktade dem förra vecka, beslöt styrelsen med kort varsel att anlita dem till trädvårdsarbete som ackumulerats ett tag: De har idag fällt almen vid infarten till länga Ä/Ö (bilden ovan) eftersom den hade almsjuka och var på 

Styrelsemötesprotokoll mars

Nu finns styrelsemötesprotokollet från mars på hemsidan.

Installation av fiber påbörjad

Installation av fiber påbörjad

Nu har installation av fiber i vårt område påbörjats. Då en majoritet av de boende tackat ja till erbjudandet från IP-only har styrelsen tecknat ett markupplåtelseavtal som tillåter IP-only att installera fiber på föreningens mark.

IP-onlys underleverantör Bright Networks kommer att genomföra installationen. Installationen är planerad att genomföras enligt tidigare kommunicerad karta. Största delen kommer att förläggas i befintliga kulvertar och krypgrund.

För närvarande arbetar Bright Networks med förberedelser i krypgrundarna, samt installation inomhus hos fastighetsägarna som tecknat avtal. Under v.12 – v.13 planerar de att påbörja schaktning och nedläggning av fiber, beroende på när tjälen släpper.

Mvh,
Styrelsen

Status IP-Only

Efter att ha sökt IP-Only hela veckan fick vi till slut kontakt via telefon igår. Det blev klart att man igen bytt projektledare för arbetet i vår samfällighet. Frågorna gällande markupplåtelseavtalet som vi skickade 12/12-21, kände den nya kontaktpersonen inte till alls så vi mailade 

Valberedningen jobbar

Just nu förbereder styrelsen och valberedningen årsmötet och ett nytt verksamhetsår för Fjällhöjden med 84 hushåll. Det betyder bland annat att vissa funktioner inom styrelse och TK behöver tillsättas med nya krafter. Eftersom föreningens verksamhet bygger på frivilliga insatser från alla medlemmar i samfälligheten, behövs att 

Gula markeringar

Styrelsen vill informera om att föreningen inte har ingått något markupplåtelseavtal med IP-Only ännu. Detta eftersom IP-Only inte har svarat på våra frågor gällande vissa delar av företagets standardavtal som styrelsen skickade till vår kontaktperson hos IP-Only i slutet av 2021.

Styrelsen ser att det finns anledning att informera om detta eftersom ett företag under dagen gått runt i området och ritat gula streck på våra gator och gräsmattor.

Hälsningar

Styrelsen

Styrelsemötesprotokoll februari

Nu finns styrelsemötesprotokollet från februari på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll januari

Nu finns styrelsemötesprotokollet från januari tillgängligt på hemsidan.

Vårstäddagar 23+24 april

Vårstäddagar 23+24 april

Vårens gemensamma städdagar i Fjällhöjdens samfällighet kommer vara 23 + 24 april. Vi hoppas att vi efter två års uppehåll igen kan hålla ett fysiskt årsmöte 23 april i Balingsnässkolan.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Styrelsemötesprotokoll december

Nu finns styrelsemötesprotokollet från december på hemsidan.