Recent Posts

Fjällhöjdens samfällighet ej längre momspliktig

Högsta Förvaltningsdomstolen har genom beslut i fyra mål fattat beslut om att underkänna Skatteverkets ställningstagande om att samfällighetsföreningar ska anses driva momspliktig verksamhet. Läs mer här: Bidrag som en samfällighetsförening uttaxerar av sina medlemmar ska inte vara föremål för mervärdesskatt – Sveriges Domstolar Det betyder att 

Styrelsemötesprotokoll januari

Nu finns styrelsemötesprotokollet från januari 2024 på hemsidan.

Se över bredbandsavtal

Se över bredbandsavtal

När flera av oss anslöt sig till bredband via fiber ingick ett avtal med kostnadsfritt bredband från Allente under två år. I april i år går detta ut.

Vi rekommenderar att man ser över sitt avtal innan utgången av den fria tiden så att man inte betalar för mycket. Standardpriset för att fortsätta ha bredband av samma leverantör ser ut att vara onödigt dyrt, men det är förstås upp till var och en att se vad som passar ens behov.

Avstängning vatten onsdag 24/1 kl 9 – 12

På grund av VVS-arbete i fastighet i länga Y onsdag 24 januari kommer vattnet att vara avstängt mellan kl 9 – 12 för denna länga. Det kan också påverka övriga längor under denna tid. Längorna Ä och Ö drabbas troligen inte då de sitter på 

Styrelsemötesprotokoll december

Nu finns styrelsemötesprotokollet för december på hemsidan.

Styrelsemötesprotokoll november

Nu finns styrelsemötesprotokollet från november på hemsidan.

Grävarbete

På motsvarande sätt som GlobalConnect drog fiber till oss från vår grannförening Fjället har de nu bett oss om lov att dra fiber vidare till samfällighetsförening Berget på andra sidan Balingsnäsvägen. Som man kunnat läsa i tidigare styrelsemötesprotokoll har vi godkänt detta. Det innebär att 

Styrelsemötesprotokoll oktober

Nu finns styrelsemötesprotokollet för oktober på hemsidan.

Ny undercentral på plats

Nu är den nya undercentralen på plats. Den gamla undercentralen, d.v.s. den enhet som omvandlar fjärrvärme till varmvatten och värme i våra element, blev föråldrad.

Schneider, som tidigare utförde årliga inspektioner av vår anläggning, ville inte längre göra det eftersom det inte längre fanns tillgängliga reservdelar till det elektroniska styrsystemet och sa upp vårt avtal.

Schneider lämnade en offert för uppgradering av styrsystemet, men eftersom undercentralen redan var 18 år gammal och har en beräknad livslängd på ca 20 år, ansåg vi att det inte var lönt att investera i ett nytt styrsystem.

Istället beslutade vi att hyra en ny undercentral av SFAB (leverantören av fjärrvärmen). För en fast månatlig kostnad installerar de, driftsätter, utför underhåll (inklusive arbetskraft och reservdelar) och övervakar undercentralen dygnet runt. Det inkluderar till och med att SFAB åker ut och fyller på vatten i tanken när det behövs, eftersom de får larm när den nästan är tom. Detta avtal gäller i 15 år (från mitten av 2023). Ingen annan kostnad än den månatliga avgiften tillkommer.

Dessutom finns en tryckstegringspump som samfälligheten äger och som ökar trycket på varmvattnet (observera att detta bara gäller varmvattnet, eftersom kallvatten levereras separat till varje länga). Den äldre pumpen var igång några timmar på morgonen och kvällen och var avsedd att öka trycket när många använde varmvatten. Pumpen och dess styrning verkade vara äldre än undercentralen. Vi beslutade därför att den skulle bytas ut samtidigt som undercentralen.

En ny tryckstegringspump installerades, och nu, sedan augusti 2023, mäter den trycket och justerar sig själv för att bibehålla ett konstant tryck dygnet runt, för att kompensera när fler eller färre använder varmvatten. När den inte behövs stannar den och startar igen när det behövs. Detta görs för att förlänga pumpens livslängd och spara energi.

Vi är medvetna om att det har varit några intrimningsproblem med den nya centralen, men vi tror att det fungerar acceptabelt i de flesta längor nu. Hör av er annars.

Påminner om att det fortfarande behövs backventiler monterade då vi på grund av systemets konstruktion har olika tryck för kall- och varmvatten. Se sidan Kartor, ritningar och ledningsnät för mer om detta.

Mvh,
Styrelsen

Elavbrott måndag 16 oktober vid kontroll av säkringar

Måndagen den 16 oktober kommer en elfirma gå runt och kontrollera och justera längornas gemensamma säkringslådor som sitter i vissa fastigheters förråd. Det betyder att från klockan 8:30 den 16 oktober kan elen slås av i den länga de arbetar med just då. Arbetet beräknas