Dokument

Styrelseprotokoll

Samfällighetsbeslut och stadgar

Förvaltningsberättelse och budget

Kartor, ritningar och ledningsnät

Schema för städning av tvättstuga och klubblokal samt årsmötesfest