Enkäten om laddning

Kom ihåg att svara på enkäten om laddmöjligheter, som du fått i din brevlåda. Inget svar tolkar vi som att ditt hushåll inte är intresserat av laddmöjligheter i samfälligheten. Vänliga hälsningar Styrelsen

Tack för alla svar!

Tack för alla svar!

Enkäten om laddningsbehovet för el-/hybridbilar avslutades för några veckor sedan. Det var många som svarade och det tackar vi för! Nu går styrelsen genom svaren och synpunkterna och försöker samla allt översiktligt. Det tar lite tid men vi återkommer så snart vi har ny information.