Datum för styrelsemöten

Styrelsemöten våren 2020:

11 februari

10 mars

1 april  > inleds med infomöte för längombuden inför städdagarna 18+19 april

19 maj

8 juni