Fiberkampanj

Då många har undrat om styrelsen för samfälligheten står bakom att IP Only går runt och informerar om sin fiberkampanj, vill vi informera om att styrelsen inte har varken godkänt kampanjen (vilket inte är styrelsens uppgift) eller tagit ställning i frågan. Styrelsen har inte heller…