Recent Posts

Lista motorvärmaravgift

Lista motorvärmaravgift

Alla längombud har idag fått en blankett i sin brevlåda. Den ska fungera som underlag för fakturering av motorvärmaravgiften för vintern 2019/2020. Längombuden ombedes att pricka av samtliga boende i sin länga, oavsett om de nyttjar motor-/kupévärmare eller inte. Längombuden ansvarar för att fulltecknad lista…

Kronbeskärning av lövträd

Kronbeskärning av lövträd

I tisdags beskars lövträden mellan längorna P, R och S av Järna Trädvård. I området finns tre lönnar, tre lindar och två bokträd. Lönnarna var angripna av lövträdskräfta som spridit sig bl a till den stora boken bredvid. Alla träden beskars relativt kraftigt för att…

Styrelsemötesprotokoll juni

Nu finns styrelsemötesprotokollet från juni på hemsidan.

Gräsklipparna rödvita boden

Nu finns teknisk information om klipparna här.

Nya betongelement

Arbetet med att byta flera trasiga L-stöd på nedre och övre parkeringen vid Mellansjövägen påbörjas 9/6 (etablering 8/6). De berörda p-platserna kommer vara avstängda medan arbetet pågår. Hälsningar Styrelsen

Styrelsemötesprotokoll maj

Nu finns styrelsemötesprotokollet från maj på hemsidan.

Arbetet med fartguppen

… kommer fortsätta på måndag. Hälsningar Styrelsen

Guppen justeras 4/6

Torsdag 4/6 (om möjligt tidigare) kommer GW Asfalt hit igen för att justera fartguppen som vi reklamerat. Hälsningar Styrelsen

Påminnelse från Com Hem

I ett nytt meddelande till oss skriver Com Hem:
Hej bästa fastighetsägare!

Vi vill påminna dig om moderniseringen av vårt tv-erbjudande, där vi går över till att sända tv-kanaler helt digitalt med bättre kvalitet. De digitala tv-kanalerna är redan på plats och den 8 september 2020 utgår de analoga tv-kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget. Detta innebär att de boende som idag fortfarande tittar på de äldre analoga tv-sändningarna behöver ändra till digital-tv på sina tv-apparater.

Här hittar ni mer information:
https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Hälsningar Com Hem

genom Styrelsen

Angående fartguppen

Efter att vi asfalterade fartgupp i området blev vissa gupp för låga och inte tillräckligt bra utformade. Efter justering verkar nu vissa gupp istället ha blivit för höga. Flertalet bilar klarar av att köra över dem, men vi har fått in rapporter om att en…