Recent Posts

Tack för alla svar!

Tack för alla svar!

Enkäten om laddningsbehovet för el-/hybridbilar avslutades för några veckor sedan. Det var många som svarade och det tackar vi för! Nu går styrelsen genom svaren och synpunkterna och försöker samla allt översiktligt. Det tar lite tid men vi återkommer så snart vi har ny information.…

Styrelsemötesprotokoll oktober

Nu finns styrelsemötesprotokollet från mötet i oktober med längombuden på hemsidan.

Soptunnan – kom ihåg!

Soptunnan – kom ihåg!

När du ställer ut soptunnan för SRV att tömma är det viktigt att du tänker på följande:

Ställ kärlet så att det står minst 1 meter från garaget, gatuskylten, häcken, sandlådan eller liknande. Det ska vara minst 50 cm mellan tunnorna.

Det händer regelbundet att sopbilen slår i våra garagetak, häckplantor och annat så det uppstår skador. SRV ersätter inte dessa skador om vi boende inte följer deras rekommendationer. Mer info om placeringen av sopkärlen hittar du på SRV:s hemsida: https://www.srvatervinning.se/Privat/Din-sophamtning/placering/

Hälsningar

SRV och styrelsen

Information om parkering och trafik

Information om parkering och trafik

På styrelsemötet 2019-08-20 fördes en diskussion om användning av garage och parkering, samt körning av bilar i vårt område. Resultatet av diskussionen finns länkat från informationssidan om trafik och garage. Du hittar även dokumentet här. Dokumentet har även delats ut i pappersform, så om du…

Uthyrning av p-plats med motorvärmare vintern 2019/2020

Uthyrning av p-plats med motorvärmare vintern 2019/2020

I föreningen finns, förutom eluttagen i varje garage, även tolv stycken parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare på stolpe. Dessa uthyrs till medlemmar i mån av tillgång. Om du är intresserad av att hyra en plats vintern 2019/2020 kontaktar du föreningens ekonom Claes Berglund via e-post:…

Styrelsemötesprotokoll september

Nu finns styrelsemötesprotokollet från september på hemsidan.

Påminnelse om enkäten

Här kommer en vänlig påminnelse om elbilsenkäten som avslutas 30 september. Om du inte har kvar formuläret men ändå vill svara är det inte för sent och dokumentet finns här. 🙂 Tack till alla som redan har svarat (just nu ungefär 50 %)! Vänliga hälsningar…

Styrelsemötesprotokoll augusti

Nu finns styrelsemötesprotokollet från augusti upplagt på hemsidan.

Grannsamverkan

Grannsamverkan

Nu finns grannsamverkansrapporten för augusti upplagt.

Brunt grumligt vatten

Då TK igår kväll genomförde ett mycket kort test av hur varmvattenavstängningen i FJällhojden går till, hade flera längor efteråt luft i vattenrören, vattnet var mycket brunt och grumligt ett tag och vissa längor upplevde ett tryckfall i varmvattnet. Detta kan hända igen imorgon eftermiddag…